ساحل ایران همکاری دستگیری شناسایی کردستان

ساحل: ایران همکاری دستگیری شناسایی کردستان تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

حسن صالح حمیدزیچ مدیر ورزشی کلوب بایرن مونیخ شد

به گزارش مهر، حسن صالح حمیدزیچ که دوران باشکوهی را در تیم فوتبال بایرن مونیخ سپری کرده بود بعنوان مدیر ورزشی این کلوب معرفی شد. حسن صالح حمیدزیچ ..

ادامه مطلب

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت ماشین به دست پلیس

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت ماشین به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد. رسمیت قطعی صدور..

ادامه مطلب